STOPKA REDAKCYJNA

WYDAWCA

Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH

Regionalmarken-Management Uckermark

Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder

Telefon: +49 3332 5389-0
Telefaks: +49 3332 5389-13
E-Mail: info@ic-uckermark.de

reprezentowana przez członka zarządu:
Martin Lebrenz

NIP:
062/126/00197

Rejestr handlowy:
AG Neuruppin HRB 9959 NP

Rejestr handlowy:
AG Neuruppin HRB 9959 NP

Programowanie:
FORMAT Werbe GmbH
www.formatwerbung.eu

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji internetowej nie stanowią oferty na mocy umowy. Nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych. Zmiany zastrzeżone. Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści i oferty zawarte w prezentacjach internetowych, do których odsyłają linki w tym portalu. Za ich prawidłowość, kompletność i aktualność odpowiadają wyłącznie autorzy tych prezentacji. (dalsze wskazówki odnośnie odpowiedzialności)

SPIS ILUSTRACJI:
shutterstock_294280913 - tsyhun
shutterstock_604284386 - ktsdesign
shutterstock_1245341602 - Brian A Jackson
shutterstock_1364166893 - everything possible
shutterstock_1453266074 - metamorworks
shutterstock_1686055816 - Basicdog
AdobeStock_224491303 - taa22
shutterstock_1755211931 - SimonTheSorcerer
shutterstock_1470031541 - Andreas Mellentin
shutterstock_1898227780 - Markus Mainka
shutterstock_791792272 - Ground Picture
shuettsrtock_668569834 - almgren

WSKAZÓWKA ODNOŚNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji internetowej nie stanowią oferty na mocy umowy. Nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych. Zmiany zastrzeżone. Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści i oferty zawarte w prezentacjach internetowych, do których odsyłają linki w tym portalu. Za ich prawidłowość, kompletność i aktualność odpowiadają wyłącznie autorzy tych prezentacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
Materiały zamieszczone na naszych stronach przygotowaliśmy z najwyższą starannością. Mimo tego nie możemy przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zamieszczonych tu treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy pañstwowej o us³ugach medialnych (MDStV) i § 8 ust. 1 Ustawy o teleus³ugach (TDG) odpowiedzialni w myśl ustaw o charakterze ogólnym za własne materiały zamieszczone na tych stronach. Jednak usługodawcy nie są zobowiązani do nadzorowania uzyskanych lub wprowadzonych do pamięci obcych informacji, ani też do badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem. Nie dotyczy to zobowiązań w zakresie usuwania lub zablokowania korzystania z informacji w myśl ustaw o charakterze ogólnym. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W razie otrzymania informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy stosowne treści.

PRAWO AUTORSKIE
Autorzy stron dokładają starań, aby zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób, względnie korzystają z dzieł własnych lub nie objętych licencją. Treści i dzieła sporządzone przez autorów na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Przyczynki strony trzeciej wyszczególnione są w spisie ilustracji. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub wykonawcy. Download i kopiowanie niniejszej strony dopuszczalne jest wyłącznie na prywatny, niekomercjalny użytek.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych oferentów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy przejmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za obce treści. Za treści na stronach wskazanych linkami odpowiedzialność zawsze ponosi dany oferent lub autor strony. Strony wskazane linkami sprawdzone zostały pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczenia odsyłaczy. Nie stwierdzono treści naruszających prawo w momencie umieszczenia linków. Nie można jednak oczekiwać ciągłej kontroli treści na stronach wskazanych linkami bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. W razie otrzymania informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy stosowne linki.

OCHRONA DANYCH
O ile na naszych stronach pobierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy poczty elektronicznej), to w miarę możliwości następuje to zawsze na bazie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług, w możliwym zakresie, możliwe jest zawsze bez podawania danych osobowych. Niniejszym jednoznacznie nie zezwalamy na wykorzystywanie danych kontaktowych, zamieszczonych w ramach obowiązku publikowania notki, przez osoby trzecie w celu przesyłania niepożądanej reklamy i materiałów informacyjnych. Autorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie kroki prawne w przypadku niechcianego przesyłania materiałów reklamowych, na przykład spamu pocztą elektroniczną.

(Źródło: Disclaimer Sören Siebert - adwokat prawa internetowego)