WYDAWCA

Spółka ICU Investor Center Uckermark GmbH
Regionalmarken-Management Uckermark
Berliner Str. 52e
16303 Schwedt/Oder
Telefon: +49 3332 5389-0
Telefaks: +493332 5389-13
E-Mail: info@ic-uckermark.de

reprezentowana przez członka zarządu: Silvio Moritz

NIP:
062/126/00197

Rejestr handlowy:
AG Neuruppin HRB 9959 NP

Opracowanie graficzne:
FORMAT Werbe GmbH
www.formatwerbung.eu
E-Mail: formatwerbung@swschwedt.de

Programowanie:
FORMAT Werbe GmbH
E-Mail: formatwerbung@swschwedt.de

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji internetowej nie stanowią oferty na mocy umowy. Nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych. Zmiany zastrzeżone. Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści i oferty zawarte w prezentacjach internetowych, do których odsyłają linki w tym portalu. Za ich prawidłowość, kompletność i aktualność odpowiadają wyłącznie autorzy tych prezentacji. (dalsze wskazówki odnośnie odpowiedzialności)

WSKAZÓWKA ODNOŚNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji internetowej nie stanowią oferty na mocy umowy. Nie przejmujemy odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność danych. Zmiany zastrzeżone. Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści i oferty zawarte w prezentacjach internetowych, do których odsyłają linki w tym portalu. Za ich prawidłowość, kompletność i aktualność odpowiadają wyłącznie autorzy tych prezentacji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

Materiały zamieszczone na naszych stronach przygotowaliśmy z najwyższą starannością. Mimo tego nie możemy przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zamieszczonych tu treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy pañstwowej o us³ugach medialnych (MDStV) i § 8 ust. 1 Ustawy o teleus³ugach (TDG) odpowiedzialni w myśl ustaw o charakterze ogólnym za własne materiały zamieszczone na tych stronach. Jednak usługodawcy nie są zobowiązani do nadzorowania uzyskanych lub wprowadzonych do pamięci obcych informacji, ani też do badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem. Nie dotyczy to zobowiązań w zakresie usuwania lub zablokowania korzystania z informacji w myśl ustaw o charakterze ogólnym. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W razie otrzymania informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy stosowne treści.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych oferentów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie możemy przejmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za obce treści. Za treści na stronach wskazanych linkami odpowiedzialność zawsze ponosi dany oferent lub autor strony. Strony wskazane linkami sprawdzone zostały pod kątem ewentualnego naruszenia prawa w momencie umieszczenia odsyłaczy. Nie stwierdzono treści naruszających prawo w momencie umieszczenia linków. Nie można jednak oczekiwać ciągłej kontroli treści na stronach wskazanych linkami bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. W razie otrzymania informacji o naruszeniu prawa niezwłocznie usuniemy stosowne linki.

 

PRAWO AUTORSKIE

Autorzy stron dokładają starań, aby zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób, względnie korzystają z dzieł własnych lub nie objętych licencją. Treści i dzieła sporządzone przez autorów na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Przyczynki strony trzeciej wyszczególnione są w spisie ilustracji. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub wykonawcy. Download i kopiowanie niniejszej strony dopuszczalne jest wyłącznie na prywatny, niekomercjalny użytek.

 

SPIS ILUSTRACJI:

Start: shutterstock 593222426 Kontakt: shutterstock: 603038882 Notka: shutterstock 306069551

 

OCHRONA DANYCH

O ile na naszych stronach pobierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy poczty elektronicznej), to w miarę możliwości następuje to zawsze na bazie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług, w możliwym zakresie, możliwe jest zawsze bez podawania danych osobowych. Niniejszym jednoznacznie nie zezwalamy na wykorzystywanie danych kontaktowych, zamieszczonych w ramach obowiązku publikowania notki, przez osoby trzecie w celu przesyłania niepożądanej reklamy i materiałów informacyjnych. Autorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie kroki prawne w przypadku niechcianego przesyłania materiałów reklamowych, na przykład spamu pocztą elektroniczną.

(Źródło: Disclaimer Sören Siebert - adwokat prawa internetowego)

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018