Władze Brandenburgii oferują rekompensaty Polakom dojeżdżającym do pracy w tym landzie.  Mają one ich zachęcić do pozostania po niemieckiej stronie granicy i kontynuowania pracy. Codzienne dojeżdżanie do Niemiec stało się niemożliwe po wprowadzeniu obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantanny dla wjeżdżających do Polski.

Minister finansów Katrin Lange i minister gospodarki Jörg Steinbach uzgodnili środki pomocowe dla pracowników dojeżdżających z Polski do pracy w Brandenburgii, którzy są objęci nowymi polskimi przepisami dotyczącymi kwarantanny. Przepisy te weszły w życie 27 marca. "Zostańcie tu! Będziemy was wspierać", Lange ponowiła dziś swój apel do polskich kolegów.

W myśl uzgodnionych 26 marca regulacji Polacy dojeżdżający do pracy mają od 27 marca otrzymywać rekompensatę w wysokości 65 euro za dzień. Ponadto na każdego przebywającego w Brandenburgii członka rodziny pracownika przysługuje dzienna kwota w wysokości 20 euro. Płatność ta ma zrekompensować dodatkowe koszty związane z pobytem w Niemczech, na przykład koszty zakwaterowania w hotelach lub pensjonatach, koszty posiłków lub inne dodatkowe wydatki. Od jutra 27 marca osoby dojeżdżające z Polski do pracy w Brandenburgii podlegają 14-dniowej kwarantannie w Polsce. W takiej sytuacji nie mogą pracować w Brandenburgii.

Minister gospodarki Jörg Steinbach oświadczył, że działania wspierające mają na celu „skuteczne utrzymanie życia gospodarczego w Brandenburgii. Ma to zasadnicze znaczenie!” Beneficjentami tej płatności są wszyscy Polacy dojeżdżający do pracy w Brandenburgii. ”Rezygnujemy z przywiązywania uwagi do subtelnych różnic, których administracja nie będzie mogła wychwycić w praktyce, a które by jedynie rodziły nowe pytania. Dlatego mówimy wszystkim osobom dojeżdżającym z Polski do pracy w Brandenburgii: „Zostańcie z nami, kontynuujcie proszę swoją pracę” - powiedziała Lange.

Wsparcie ma być wypłacane co najmniej tak długo, jak długo środki wprowadzone po stronie polskiej pozostają w mocy, ale maksymalnie przez trzy miesiące. Brandenburgia wprowadzając takie regulacje podąża za przykładem Saksonii, jednak ze względów praktycznych i faktycznych idzie o krok dalej. Konkretne ustalenia dotyczące warunków wypłaty zostaną dokonane w krótkim czasie w porozumieniu z organizacjami przedsiębiorców i powiatami. "Możecie być pewni. Pieniądze będą." - zapewniła minister finansów Polaków dojeżdżających do pracy.

Izba gospodarcza IHK Ostbrandenburg podała, że nowe przepisy dotyczyć mogą nawet 25 tys. Polaków pracujących w Brandenburgii i Berlinie. Izba opublikowała na swojej stronie wykaz hoteli, ośrodków wczasowych, domów i mieszkań na wynajem, z których oferty skorzystać mogą Polacy pracujący w Brandenburgii.

Źródła: 

https://mdfe.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.662408.de#PL_Berufspendler2

https://www.ihk-ostbrandenburg.de/servicemarken/presse/pressemeldung/quarantaene-fuer-berufspendler-4745482

BLOG

Jak kupić nieruchomość w Niemczech? | Radio Cosmo

Te informacje mogą przydać się tym, którzy przeprowadzają się do Brandenburgii Wschodniej. Czym różni się procedura kupna nieruchomości w Niemczech od tej stosowanej w Polsce? Audycję z praktycznymi radami ekspertów na ten temat publikuje na swojej stronie Radio Cosmo:

więcej ...

W Brandenburgii mieszka już ponad 22600 Polaków. Stanowią oni najliczniejszą grupę obcokrajowców w tym regionie | rbb24.de

Tematem liczby Polaków mieszkających w Brandenburgii zajęli się dziennikarze serwisu rbb24.de. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że przyrost liczby polskich mieszkańców tego landu jest imponujący: z nieco ponad 8 tys. w 2011 roku do przeszło 20 tys. w roku 2018. Według statystyk prowadzonych przez władze Brandenburgii w marcu 2020 roku liczba ta wynosiła już 22,6 tys. osób.

więcej ...

Brandenburgia wprowadza kwarantannę dla przyjeżdżających z zagranicy. Są wyjątki.

10 kwietnia weszło w życie rozporządzenie władz landu Brandenburgia nakładające obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantannę dla osób przyjeżdżających z zagranicy (również przez inne niemieckie landy). Nowe przepisy obowiązują do 19 kwietnia włącznie i nie dotyczy m.in. służb medycznych, kierowców i osób dojeżdżających do pracy.

więcej ...

Firmy w Brandenburgii Wschodniej korzystają z pomocy landu w związku z epidemią koronawirusa

Od 9000 do 60000 euro wynosi maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji z programu natychmiastowej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami gospodarczymi epidemii.

Land Brandenburgia wspiera małe i średnie firmy oraz samozatrudnionych i wykonujących wolne zawody, którzy z powodu epidemii znaleźli się w położeniu zagrażającym ich dalszemu funkcjonowaniu i wpadli w kłopoty związane z płynnością finansową. Z myślą o nich powstał Program Natychmiastowej Pomocy (Soforthilfeprogramm).

więcej ...

Zostańcie tu! Będziemy was wspierać w czasie epidemii - apelują władze Brandenburgii do Polaków pracujących w tym landzie

Władze Brandenburgii oferują rekompensaty Polakom dojeżdżającym do pracy w tym landzie.  Mają one ich zachęcić do pozostania po niemieckiej stronie granicy i kontynuowania pracy. Codzienne dojeżdżanie do Niemiec stało się niemożliwe po wprowadzeniu obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantanny dla wjeżdżających do Polski.

więcej ...

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018