Tematem liczby Polaków mieszkających w Brandenburgii zajęli się dziennikarze serwisu rbb24.de. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że przyrost liczby polskich mieszkańców tego landu jest imponujący: z nieco ponad 8 tys. w 2011 roku do przeszło 20 tys. w roku 2018. Według statystyk prowadzonych przez władze Brandenburgii w marcu 2020 roku liczba ta wynosiła już 22,6 tys. osób.

Do powiatów o największej liczbie i najszybszym wzroście liczby polskich mieszkańców należy przygraniczny Uckermark (ponad 2 tys. mieszkańców), jednak również w innych regionach wschodniej Brandenburgii (Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree) mieszka po przeszło tysiąc osób z polskim obywatelstwem.

Statystyki nie uwzględniają osób, które mają podwójne obywatelstwo (a jako pierwsze podają obywatelstwo innego kraju) oraz tych, które regularnie dojeżdżają do pracy w Niemczech. Zdaniem autorów artykułu w tej ostatniej kategorii można jedynie szacować, że ok 4 tys. Polaków dojeżdża do pracy do Berlina, a ok. 13 tys. do Brandenburgii (szacunki na wrzesień 2019r.). W marcu 2020 roku Izba gospodarcza IHK Ostbrandenburg liczba ta może wynosić nawet 25 tys. Polaków pracujących w Brandenburgii i Berlinie.

Źródła: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/09/polen-bevoelkerung-berlin-brandenburg-polnische-staatsbuerger.html

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów Landu Brandenburgia:
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/start/themen/integration/
https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/KOMPENDIUM-03_2020.pdf

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018