10 kwietnia weszło w życie rozporządzenie władz landu Brandenburgia nakładające obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantannę dla osób przyjeżdżających z zagranicy (również przez inne niemieckie landy). Nowe przepisy obowiązują do 19 kwietnia włącznie i nie dotyczy m.in. służb medycznych, kierowców i osób dojeżdżających do pracy.

„Osoby, które po przybyciu drogą lądową, morską lub powietrzną z kraju znajdującego się poza Republiką Federalną Niemiec wjeżdżają do kraju związkowego Brandenburgii, mają obowiązek udać się bezpośrednio po wjeździe do swojego własnego  domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i pozostać tam w trwałej izolacji przez okres 14 dni” – czytamy w treści rozporządzenia Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów landu Brandenburgia.

Zgodnie z Osoby poddane kwarantannie są zobowiązane do niezwłocznego skontaktowania się z odpowiedzialnym za nie właściwymi organami i informowania o wystąpieniu objawów choroby.

Rozporządzenie przewiduje wyjątki od kwarantanny domowej. Nie dotyczy ona osób:

 1. które ze względów zawodowych przewożą osoby, towary, pocztę lub dokonują przewozu towarów przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną,
 2. których działalność jest bezwzględnie konieczna dla zapewnienia
  a) funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i placówek opiekuńczych,
  b) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  c) utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
  d) funkcjonowania systemu sądownictwa,
  e) funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji rządu federalnego, krajów związkowych i władz lokalnych;
  f) funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych
 3. które przebywały poza Republiką Federalną Niemiec w związku z wykonywaniem
  swoich obowiązków pracownika przedsiębiorstwa lotniczego, transportu
  morskiego, kolejowego lub autobusowego lub które były załogą samolotów,
  statków, kolei i autobusów,
 4. które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a
  miejscem pracy (osoby dojeżdżające codziennie do pracy) lub które wjeżdżają na
  terytorium Republiki Federalnej Niemiec na czas określony z pilnych i
  niecierpiących zwłoki powodów zawodowych lub medycznych,
 5. które przebywały za granicą krócej niż 48 godzin, lub
 6. które mają inny ważny powód odbywania podróży; do takich powodów zaliczane
  są w szczególności aspekty społeczne, takie jak wspólne sprawowanie opieki
  nad dzieckiem, odwiedziny partnera, który nie mieszka osobą podróżującą w tym
  samym gospodarstwie domowym, pilne leczenie, wsparcie bądź opieka nad
  osobami wymagającymi szczególnej troski.

 

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w celu zwalczania w Brandenburgii nowego koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19
Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów landu Brandenburgia
>>Pełna treść w języku polskim<<

 

Informacja na stronie Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów landu Brandenburgia (j. niemiecki): https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~09-04-2020-quarantaeneregeln-fuer-ein-und-rueckreisende

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018